Registered Facility Code:
cntxguaqs

Facility

TIANJIN ZHAOHUA ZHONGDIAN LOGISTICS CO., LTD.

Address

588 Ji Yun Yi Dao
Binhai Xinqu
300452
China

Operator

TIANJIN ZHAOHUA ZHONGDIAN LOGISTICS CO., LTD.

Contact us to report an issue with this code.